Školní noviny Sychrov

-zpět-

Stránka dějepisné olympiády
Zločin a trest v českých dějinách -od svatého Václava k Miladě Horákové

A výsledky jsou tady!!
Nebylo to tak krvavé, jako zločiny v našich dějinách...
Výsledková listina :
Doporučená příprava pro zájemce o ASTRONOMICKOU OLYMPIÁDU

Zapojili se : 1 žákyně 8.ročníku a 14 žáků 9. ročníku

Termín školního kola : 30.11.2006

Zodpovědná učitelka : Jaroslava Ševčíková

Doporučená příprava pro zájemce o ASTRONOMICKOU OLYMPIÁDU

třída

jméno

body

8.A

Nikola Ingrová

49

9.B

David Vítek

49

9.A

Zuzana Korejčíková

49

9.B

Miroslav Mikel

48

9.A

Hana Kyslingerová

47

9.A

Monika Santlerová

46

9.A

Dita Panáčková

46

9.B

Jakub Vrána

46

9.B

Václav Fabián

40

9.A

Ondřej Holubec

37

9.A

Michaela Řepová

36

9.A

Jana Hurtová

34

9.A

Petra Gajdošová

30

9.B

Jiří Kozák

29

9.B

Jan Kozák

23

Oceňuji ty, kdo pracovali samostatně (to se dalo z prací dost dobře poznat!), kdo se nebáli vlastního názoru...

Do okresního kola je třeba se zamyslet nad památníky a pomníky ve městě (doporučuji virtuální procházku na www.mestovsetin.cz) a potom samozřejmě vyrazit přímo do terénu.

Všem zůčastněným děkuji za jejich úsilí a pokusím se je po zásluze odměnit...Postupující do okresního kola :

/*Zuzana Korejčíková, 9.A, 15 let, ZŠ Vsetín-Sychrov 97, bytem Na Kopečku 21, Vsetín, tel 604 785 901, bodů 49

/*Hana Kyslingerová, 9.A, 15 let, ZŠ Vsetín-Sychrov 97, bytem Na Kopečku 17, Vsetín, tel. 607 960 220 , bodů 47

/*jedno místo je stále volné.... kdo má zájem, ať se hlásí u p.uč.Ševčíkové, ale upozorňuji, že příprava je nutná. Téma zůstává -zločin a trest v českých dějinách....


* * * * * * * * * * * * *               
příprava školního kola:

Vážení a milí soutěžící,

tato stránka Vám má být návodem a inspirací. Rozhodně nečekejte, že zde bez práce najdete odpovědi na otázky 1. kola olympiády.
Přesto ale, nedá nám to.... je vzrušující pátrat po dávných i nedávným zločinech, zjistit, jaké za ně byly či nebyly vyměřeny tresty... historie nechť nám je poučením !!

Vaclav
Svatý Václav byl, jak praví dějiny, zavražděn. Ale ani  jeho širší rodině se zločin nevyhýbal. Že byna koni to byla taková "divná doba?" Doporučuji, zkontrolujte všechny zločiny, které se odehrály v jeho příbuzenstvu...

ČEŠTÍ SVATÍ

Svatí ochránci naší vlasti
Svatá Anežka    Svatí Cyril a Metoděj    Svatá Hedvika    Svatý Gorazd    Svatý Jan Nepomucký    Svatý Jan Sarkander    Svatý Kliment    Svatý Kosma a Damián    Svatá Ludmila    Svatý Norbert    Svatý Prokop    Svatý Radim    Svatý Václav    Svatý Vít    Svatý Vojtěch    Svatá Zdislava    Svatý Zikmund


Václav lll., český polský a uherský král, se narodil 6.10.1289, jako syn Václava ll. a Jitky (Guty Habsburské).
Jako šestnáctiletý se ujal v roce 1305 dědictví po svém otci.
Václav byl znám jako rozmařilý panovník. Pořádal divoké pitky a rozdával královský majetek.
Václav lll. byl v srpnu 1306 zavražděn neznámým vrahem, během příprav polského tažení v Olomouci. Nepřišlo se na to, kdo vraha najal, protože byl strážnými ihned zabit.
V Olomouci tak vymřel panovnický rod po meči.
Vaclav3savatyVojtech
Ani sv.Vojtěch z rodu Slavníkovců to neměl v životě lehké. Možná proto, byl prohlášen za svatého. Víte, že někteří ho nazývají prvním pravým EVROPANEM?
Podívejte se blíže na život Vojtěcha i jeho rodiny.
Asi to nebude jen veselé čtení....Bitva na Bílé hoře, svedená v neděli 8. listopadu 1620, byla první velkou bitvou třicetileté války a rozhodující bitvou, která zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let rozhodujícím způsobem ovlivnila osud českého státu. Bitva proti veškerému očekávání skončila drtivou porážkou českých stavů. Přitom císařská strana a její velitelé toto vítězství vůbec neočekávali.
O Bitvě na BH víme své z dějepisu (ještě že byla v tak dobře zapamatovatelném roce, co?) Ale víme, co se dělo potom?
Také před našim vsetínským zámkem je památník, který má s BH cosi společného, jdi si to přečíst....
bilahoraerb dalibora

vlevo erb známého Dalibora z Kozojed

rytíř český za panování Vladislava II., pobouřil r. 1496 poddané svého souseda Adama Ploškovského z Drahonic a zmocnil se jeho statku. Na rozkaz králův byl jako rušitel řádů zemských jat a vsazen na hradě pražském do věže Daliborky, tehda obnovené, a útrpným právem donucen k vydání pravdy, načež byl rozsudkem soudním z 13. března 1498 statku cti a hrdla odsouzen a popraven.


Milada Horáková (25. prosince 190127. června 1950) byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto nespravedlivých procesů. Díky mimořádné odvaze projevené během svého slavného procesu se stala symbolem odporu proti zlovůli vládnoucí komunistické strany. Horáková

A víc už neřeknu...
Hledejte. Je to nádherné dobrodružství a internet nám skýtá tolik možností (obrázky, encyklopedie, dějepisné stránky....)

Vaše -ševja-

Seznam žáků, kteří se zapojili do školního kola:
Jméno
odevzdal/a
Jméno odevzdal/a
 Ondra M.              9.B
Rosenbergová  9.A

Vítek D.
ano
Kupcová

Synek R.

Pankuchová

Kozák Jan
ano
Adámková

Kozák Jiří
ano
Řepová
ano
Mikel m.
ano
Tomečková

Rigo D.

Urbanová

Novosad

Kyslingerová
ano
Fabian
ano
Holubec
ano
Tyralík

Santlerová
ano
Sochora

Gajdošová
ano
Vrána Jakub
ano
Kašpar

Ingrová Nikol    8.A
ano
Slánský

Panáčková D.     9.A
ano
Kugler

Korejčíková Z.
ano
Hurtová
ano